Girona

Projecte: Girona, ciutat universitària

  • Elisabet Riera
  • Actualitzat:
  • Creat:

Us deixo la intervenció del ple d'ahir per defensar el projecte Girona, ciutat universitària que vam treballar quan estàvem al govern arran de la moció presentada per la CUP per destinar la partida del projecte universitats a altres accions.

Universitat de Girona
Universitat de Girona

El projecte Girona, ciutat universitària és un projecte que creiem és molt important per la ciutat de Girona. I una de les grans oportunitats per als gironins i gironines. 

Dos dels grans motors de Girona són l’Ajuntament i la Universitat. Trobar propostes per treballar de manera conjunta ens permet guanyar prestigi com a ciutat universitària i crear sinergies mútues de progrés, de reflexió o de generació d’oportunitats.

Aquest projecte pretén obrir les portes de la universitat a la ciutat i acostar-la més a la ciutadania, creant espais de debat que potenciïn la reflexió i el pensament crític dels joves, la seva participació i el seu compromís cívic.

Dins d’aquest projecte també hi veiem el marc per portar a terme la moció que es va aprovar en aquest ple, en què el seu grup municipal també hi va votar a favor, de fomentar la cultura científica i tècnica sobretot entre les estudiants dones. Aquesta moció la presentà el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per portar-ho a terme, el millor marc és el de Girona, ciutat universitària.

Aquest és un projecte transversal on hi ha estat treballant tant tècnics de joventut, com de serveis socials i d’igualtat. Permetin-me dir que el projecte està escrit i revisat per tots aquests actors. I que la feina tècnica que hi ha al darrera és interessantíssima.

S’han tingut, a més, converses i reunions de treball amb el rector i altres representants de la universitat. Ens trobem en el punt que ja estem d’acord tant amb els temes a posar a debat, com en els formats. I ara estàvem en la fase de signatura del conveni per iniciar el plantejament del projecte des de la participació. Hi seran la majoria de consells d’aquest Ajuntament i la Universitat de Girona.

Per això al ple passat, quan encara era regidora de joventut, em van preguntar com estava el projecte universitats, els hi vaig dir que s’hi estava treballant. Com a Regidora de Joventut fins a l’últim plenari, haig de dir que era important per a la regidoria. Que hi hem tingut sempre una presència protagonista. Que joventut ha de ser un dels motors. Que generarà espais de participació i d’aportació per als joves.

Els hi demano que si us plau deixin temps a que el nou regidor es situï i agafi els projectes. Això li permetrà veure que és un projecte transversal, amb el suport de diferents departaments de l’Ajuntament de Girona i de la Universitat de Girona.

Aquest creiem que és un projecte important i per això votarem en contra de la moció.

A més en la seva exposició de motius parlen del Pla Local de Joventut, i concretament dels objectius que estan en la línia de participació de les persones joves, i diuen que està poc avançat.

No sé per qué diuen que està poc avançat, l’últim informe tècnic intern que disposo de seguiment de les mesures del PLJ que data de l’estiu sobre la previsió d’assoliment de les mesures planificades és superior al 50% i en molts casos arriba al 100%. Per tant, aquesta informació, dit de manera eufemística, és molt poc exacte. 

Moltes gràcies!
 

Paraules clau: